Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΚΕΠΑ

Η πιο κάτω ανάρτηση του Γιώργου Τσιρίδη αφορά στη διάσωση της ΔΗΚΕΠΑ (δημοτική επιχείρηση πολιτισμού και αθλητισμού). Καιρό τώρα, ακούγονται φωνές και γράφονται πολλά γύρω από αυτό το πρόβλημα. Η υποδοχή όμως της πρότασης στο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής ήταν μουδιασμένη.
Υπήρξε συνδικαλιστής που ανησύχησε μήπως η κανονική μεταφορά της μισθοδοσίας των εργαζομένων από την ΔΗΚΕΠΑ στον Δήμο δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον προβλήματα στην μισθοδοσία των εργαζομένων μέσα στο Δήμο. Χωρίς φυσικά να παίρνει υπόψη, ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΗΚΕΠΑ είναι υποχρέωση του δήμου, απλώς γίνεται με την μέθοδο της χρηματοδότησης. Είναι όμως σύνηθες, σε μια λογική διπλής αντιμετώπισης όπου οι εργαζόμενοι στο δήμο προηγούνται, όταν το Ταμείο του δήμου δεν έχει ή έχει λίγα χρήματα, να μην προωθούνται ποσά προς την ΔΗΚΕΠΑ, ούτε για μισθοδοσία. Αυτή η τακτική συνέβαλλε, έχει το μερτικό της, στην τεράστια καθυστέρηση στη μισθοδοσία των εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ.
Μια επίσης άμεση αντίδραση στην πρόταση, ήταν νομικής φύσης.
Βιαστικά ακούστηκαν στο διάδρομο από ανθρώπους που θα έπρεπε να γνωρίζουν, απόψεις απόρριψης της πρότασης επειδή δεν συνάδει με τον νόμο.
Νομίζω η τελευταία διευκρίνιση του Τσιρίδη και αναφορά σε νόμους, απευθύνεται σε αυτά τα 2-3 άτομα, τα οποία κατά την γνώμη μου στο πλαίσιο της ευσυνείδητης εργασίας, εδώ και καιρό όφειλαν να γνώριζαν και να έχουν εισηγηθεί αυτή την μεταφορά προσωπικού στην διοίκηση του Δήμου και της ΔΗΚΕΠΑ.
Το σπουδαιότερο όμως περιεχόμενο της πρότασης, είναι ότι δεν επιβάλλει την λύση όπως ακριβώς περιγράφεται, αλλά οδηγεί σε μια νέα αντίληψη λειτουργίας της επιχείρησης, συμβατή με τα προβλήματα που έχει επιφέρει στην κοινωνία η οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε, και επομένως ορθολογική.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τα προβλήματα της επιχείρησης είναι γνωστά. Τα κυριότερα είναι ότι δεν έχει εγκεκριμένο διετές πρόγραμμα επομένως και αν ακόμα είχε χρήματα δεν θα μπορούσε να πληρώσει τους εργαζόμενούς της. Και όταν θα εγκριθεί αυτό το διετές, πάλι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Και επί πλέον ο Δήμος έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι περίπου 80 (με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και 110 ακόμη ωρομίσθιοι που είναι οι δάσκαλοι, οι προπονητές κλπ. των αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων. Για την επιχείρηση εργάζονται και 2-3 υπάλληλοι του Δήμου.
Το διετές της επιχείρησης προβλέπει έσοδα 1 εκ. δρχ. κατ’ έτος περίπου και έξοδα 6 εκ. δρχ., υπολογίζει δε σε έσοδα 5 εκ. ευρώ τον χρόνο από τον Δήμο. Φυσικά πρόκειται για διετές εκτός πραγματικότητας!
Η πρόταση διάσωσης της επιχείρησης που κατέθεσα στο δημοτικό συμβούλιο εκπονήθηκε από ομάδα πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και παραταξιακής τοποθέτησης και λέει εν συντομία τα εξής:

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • 38-40 άτομα περίπου είναι ΑΜΕΑ με προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα (ΕΕ ή Κυβέρνηση και Δήμος) διάρκειας 3+1 ετών
 • 15 άτομα περίπου είναι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ Κυβέρνηση και Δήμο όπως η «Κοινωνική Μέριμνα», το «Βοήθεια στο Σπίτι», το ΚΗΦΗ κλπ.
 • 18-20 άτομα (ίσως και λιγότερα γιατί κάποιοι έχουν φύγει) είναι με προγράμματα του ΟΕΑΔ για προσυνταξιοδοτικό καθεστώς
 • 8-9 άτομα είναι με συμβάσεις Αορίστου Χρόνου
 • 111 άτομα είναι ωρομίσθιοι σε δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού (δάσκαλοι χορού, μουσικής, γυμναστές κλπ.)
ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι λειτουργίες της επιχείρησης περιλαμβάνουν:

 • Δομές, που είναι τα προγράμματα Μέριμνας, Βοήθεια στο σπίτι και προγράμματα για τους ΑΜΕΑ
 • Δράσεις που αναφέρονται κυρίως σε Πολιτισμό και Αθλητισμό
 • Εκδηλώσεις επετειακές ή μη, σε συνεργασία με τον Δήμο

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνεται να μεταφερθούν στον Δήμο Προσωπικό, Δομές και Δράσεις ελαττώνοντας το προσωπικό και τις δράσεις της επιχείρησης

Συγκεκριμένα:
 • Μεταφέρονται στον Δήμο τα προγράμματα με τους ΑΜΕΑ (38-40 άτομα και οι δράσεις τους που έτσι κι αλλιώς αφορούν κυρίως στον Δήμο όπου και απασχολούνται σήμερα). Νομικό πλαίσιο ο Ν.3852/2010 άρθρο 112 και ο Ν.3979/2011 καθώς και μια ισχύουσα ΚΥΑ
 • Μεταφέρονται στον Δήμο οι Δομές και οι 15 υπάλληλοι που απασχολούνται εκεί. Νομικό Πλαίσιο το άρθρο 112 του Ν.3852
 • Μεταφέρονται (αν είναι δυνατόν) στον δήμο οι 18-20 του ΟΑΕΔ
 • Μένουν στην επιχείρηση οι 8-10 Αορίστου Χρόνου και ενδεχομένως οι 18-20 του ΟΑΕΔ αν δεν γίνεται να μετακινηθούν
 • Μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Δήμου όλες οι Αθλητικές και Πολιτιστικές Δράσεις. Υπάρχει ήδη με τον ψηφισμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αρμόδια Διεύθυνση στον Δήμο για να τις αναλάβει.
 • Ο Δήμος συνάπτει με την Επιχείρηση ΔΙΜΕΡΕΙΣ (ή τριμερείς αν δεν γίνεται αλλιώς) Προγραμματικές Συμβάσεις με την Επιχείρηση με την οποία της αναθέτει να πραγματοποιεί τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, χρηματοδοτώντας τις δράσεις αυτές, προσφέροντας και δικό του προσωπικό και έχοντας την εποπτεία (οικονομική κυρίως αφού διοικητική θα έχει η Επιχείρηση). Οι δάσκαλοι και οι γυμναστές και οι ωρομίσθιοι γενικά θα προσλαμβάνονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ και για όλες τις οικονομικές συναλλαγές θα υπάρχει έλεγχος και από τον Δήμο και από τον Προληπτικό Έλεγχο.
 • Το νέο διετές δεν θα υπερβαίνει τα 600 χιλ. ευρώ σε έσοδα και δεν θα ξεπερνά τα 1.200 χιλ. ευρώ σε έξοδα. Επιτυγχάνεται και εξορθολογισμός της οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης

Με το παραπάνω πρόγραμμα επιτυγχάνονται τα εξής:

1. Διατηρείται το επίπεδο υπηρεσιών προς τους δημότες
2. Διατηρείται η επιχείρηση σαν εργαλείο για άντληση προγραμμάτων και επενδύσεων σε κοινωφελείς τομείς από την Πολιτεία και το Κράτος
3. Διατηρούνται όλοι οι εργαζόμενοι με καλύτερο και πιο κατοχυρωμένο καθεστώς (αν και σήμερα όλα είναι ρευστά στον τομέα αυτόν)
4. Μπορούν να πληρωθούν όσοι έρθουν στον δήμο αφού ο Δήμος γίνεται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων των προγραμμάτων που μεταφέρονται και μπορεί (υποχρεούται) να εξοφλήσει εκείνος τους εργαζόμενους που έχουν απαιτήσεις
5. Μπορούν να πληρωθούν και όσοι θα μείνουν στην Επιχείρηση αφού με τα έσοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση θα μπορεί να εξοφλήσει τα παλιά της χρέη προς τους εργαζόμενούς της που θα είναι λιγότεροι και θα μπορούν να καλυφθούν.
6. Οι εργαζόμενοι που θα περάσουν στον δήμο θα ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο και θα πληρώνονται κανονικά όπως όλοι οι υπάλληλοι του δήμου (τρόπος του λέγειν στην σημερινή συγκυρία)
7. Οι εργαζόμενοι που θα μείνουν στην επιχείρηση θα μπορούν να πληρώνονται άνετα και από την πρόβλεψη του διετούς αλλά και από τις προγραμματικές συμβάσεις που θα προβλέπουν την καταβολή των μισθών των δασκάλων αλλά και τα διοικητικά έξοδα της επιχείρησης.
Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και ο Δήμαρχος, εκφράζοντας την διοίκηση ζήτησε να την καταθέσουμε για να εξεταστεί κατά πόσον είναι εφαρμόσιμη. Την καταθέτουμε λοιπόν και εδώ αλλά και με επίσημο έγγραφο στο δημοτικό συμβούλιο και την επιχείρηση.

Για όσους αμφισβητούν το εφαρμόσιμο της πρότασης κοιτάζοντας το άρθρο 109 του Ν.3852/10 που προβλέπει ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τους λέμε να κοιτάξουν το άρθρο 112 του Ν.3852/10 που μιλά για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Εμείς Πρόγραμμα προτείνουμε να μεταφερθεί και μαζί με το Πρόγραμμα θα μεταφερθεί και το προσωπικό που ανήκει σε αυτό!

13 σχόλια:

 1. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του είδους των επιχ/σεων, είναι το νομικό πλαίσιο που τις διέπει.
  Ποιός θα άνοιγε μία επιχ/ση που το 90% λχ των κερδών της θα ήταν υποχρεωμένος να το επανεπενδύσει , μη έχοντας έτσι το περιθώριο της στοιχειώδους, έστω, εκείνης κεφαλαιακής επάρκειας, και άρα επιχειρησιακής ευελιξίας, ώστε να μπορεί προγραμματίζει απρόσκοπτα, τόσο για την καθημερινότητα, όσο και για την μεσομακροπρόθεσμη ανάπτυξή της ;
  Το άρθρο του Γιώργου, δίνει μεν κάποιες κατευθυντήριες σκέψεις και γραμμές, ενταγμένες όμως στο ασφυκτικό έως στραγγαλισμού, ισχύον νομικό πλαίσιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προτείνω η ΔΗΜΑΡ να μετονομαστεί σε ΔΗΜΑΛ
  ΔΗΜητρα
  Αντρεα
  Λιάνη
  χα χα χου χα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και ο Τσιριδης και ο Γλαμπεδακης εκτίθενται ανεπανόρθωτα. Είναι πασιφανές ότι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, τις λειτουργίες και τα τμήματα που διατηρεί η ΔΗΚΕΠΑ. Απόδειξη για το παραπάνω είναι καμία αναφορά δεν κάνουν για την τύχη καθηγητών μουσικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, καθώς και γυμναστών. Η αναφορά σας ότι οι γυμναστές και οι προπονητές θα προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ (ως τι άραγε); αναδεικνύει το πόσο επικίνδυνοι είναι μέσα στην ασχετοσυνη τους, για το εργασιακό μέλλον 100 και πλέον ανθρώπων, οι οποίοι επι της ουσίας λειτουργούν την Επιχειρηση. Η επιδεικτικη αγνοηση της, δείχνει την ασχετοσυνη και την προχειρότητα τους. Η παράγραφος 6 ( Οι εργαζόμενοι που θα περάσουν στον δήμο θα ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο και θα πληρώνονται κανονικά όπως όλοι οι υπάλληλοι του δήμου (τρόπος του λέγειν στην σημερινή συγκυρία) είναι μνημειωδης απόδειξη των παραπάνω χαρακτηρισμων. Θα συνεχίζετε σ αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Επιχειρηση να καταστρωνετε επικίνδυνα σενάρια για το μέλλον των εργαζόμενης και της ίδιας της Επιχείρησης. Εσείς και οι ανώνυμοι συνδημιουργοι των προτάσεων σας θα συνεχίσετε να πειραματιζεστε στου κασιδι το κεφάλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μήπως τελικά το σχόλιο του Μανου, που είναι εκτός γραμμής της δημοτικής αρχής, αλλα και της Διοίκησης της ΔΗΚΕΠΑ, στην οποία είναι μέλος το ΔΣ (!!!!!!!) αποτελεί προσπάθεια υπονόμευσης της νέας Διοίκησης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο ανώνυμος 02:53 βιάστηκε να μας ξεσκεπάσει. Τώρα πρέπει να καταστρώσω άλλο σχέδιο υπονόμευσης. Φτου κι απ' την αρχή.
  Ο ανώνυμος 02:49. 4 λεπτά νωρίτερα έχει κάποιο ενδιαφέρον.
  Ξεπερνώντας τους χαρακτηρισμούς της εισαγωγής του που σκοπό έχουν να προκαταβάλλουν την "ορθότητα" των πιο κάτω ισχυρισμών του, στην ουσία διαμαρτύρεται για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ των ωρομισθίων.
  Να επισημάνω, ότι και οι ωρομίσθιοι και στην δημοτική επιχείρηση πρέπει να προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ. Αυτό λέει ο νόμος, άσχετα αν ο πρόεδρος για κοινωνικούς λόγους τον παραβιάζει με την ανοχή και της αντιπολίτευσης και των μελών της πλειοψηφίας, (και της δικής μου). Η τύχη λοιπόν των 110 θέσεων ωρομισθίων δασκάλων και προπονητών είναι εξασφαλισμένη και εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την "ζήτηση" που θα έχουν και στο μέλλον οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
  Η παράγραφος 6, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την σωτηρία της επιχείρησης και των θέσεων εργασίας, αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει.
  Χωρίς αυτήν, η διάσωση είναι μάλλον αδύνατη.
  Ο Δήμος, υπό τις παρούσες συνθήκες μειωμένων εισροών, ποτέ δεν θα έχει την δυνατότητα επαρκούς χρηματοδότησης της επιχείρησης ώστε να καλύψει έστω την μισθοδοσία της. Πόσο μάλλον που το ζητούμενο δεν είναι αυτή καθ' αυτή η μισθοδοσία, αλλά οι υπηρεσίες από τις οποίες προκύπτει η μισθοδοσία.
  Οι αντιπολιτευτικές κορώνες είναι καλές και κατανοητές, αλλά όποιος νομίζει ότι ο Τζανής δεν πλήρωνε τους εργαζόμενους στην επιχείρηση επειδή είναι διεστραμμένος, είναι βαθιά νυχτωμένος και εν δυνάμει επικίνδυνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν έχει λεφτά ο δημος. Όμως οι μισθοί όλων των αιρετών και των διορισμένων πληρώνονται κανονικά; Τι ποσό είναι κάθε μήνα; ψαξτε το. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται; Η Δημάρ τι λέει για όλα αυτά; Συμφωνεί; Τα μέλη της συμμετέχουν στη διοίκηση και αποφασίζουν να μην πληρώνονται εργαζόμενοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
  Εγκύκλιος: 11 -27-01-2011
  Η υποχρεωτική συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων που προβλέπει το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Η απόφαση συγχώνευσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας . Επισημαίνουμε ότι δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική στο ανωτέρω άρθρο η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, όπως ορίζει το άρθρο 263 ΚΔΚ, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
  Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του δήμου επιβάλουν την ανακατανομή των τομέων αρμοδιοτήτων μεταξύ νπδδ και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διαδικασία συγχώνευσης.
  Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα δημοτική αρχή επιθυμεί, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται στο δήμο, να προβεί στη λύση αυτών ή ορισμένων από αυτές, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 262 ΚΔΚ περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 109 του ν.3852/10, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, μεταφέρεται στην επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
  Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης, συντάσσεται ο εσωτερικός κανονισμός προσωπικού της νέας επιχείρησης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο προβλέπονται οι αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα θέσεις του προσωπικού, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης (παρ.3 άρθρο 109).
  Το τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της επιχείρησης, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) του οικείου δήμου, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του . Αιτιολογία μπορεί να είναι και όταν μια δράση της επιχείρησης ανατίθεται σε Ν.Π.Δ.Δ..
  Ειδικότερα:
  • Το προσωπικό που μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση σε νπδδ του δήμου, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με πράξη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου (ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού συμβουλίου), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της πράξης κατάταξης, το προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νπδδ στα οποία μεταφέρεται, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
  • Το προσωπικό που μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση σε νπιδ του δήμου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου (παρ.5 άρθρο 109).
  Πέραν του προσωπικού ΙΔΑΧ των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε ότι και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα επιχείρηση, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ν. 3938 /31-3-2011 Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας στο υπουργείο προστασίας του πολίτη και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 26
  Παράγραφος 7

  Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις
  που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι Α. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Β.Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ υπάρχει σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ της Επιχείρησης (μέχρι να υπάρξει άλλη απόφαση λόγω εφαρμογής των μνημονιακών συμβάσεων).

  Ν. 3938 /31-3-2011 Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας στο υπουργείο προστασίας του πολίτη και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 26
  Παράγραφος 7

  Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.

  ΝΟΜΟΣ 3979/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 44 – Θεσμικά ζητήματα ΟΤΑ
  4. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του ν. 3852/ 2010 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

  2α. Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα ή προγράµµατα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ή υλοποιούνταν από επιχειρήσεις οι οποίες λύθηκαν, µπορεί να µεταφέρονται σε κάθε έναν εξυπηρετούµενο δήµο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν ή σε κοινωφελή επιχείρηση του δήµου ή στην περιφέρεια ή στην επιχείρηση αυτής που αναλαµβάνει την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης που λύεται, εφόσον τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις προβλέπονται ως δυνητικοί φορείς υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράµµατος. Η µεταφορά των προγραµµάτων στους ανωτέρω φορείς γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου κάθε εξυπηρετούµενου δήµου ή του περιφερειακού συµβουλίου. Τα µεταφερόµενα προγράµµατα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τα προγράµµατα αυτά, στα οποία περιλαµβάνονται όσα απορρέουν από τις συµβάσεις έργου ή από τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, οι οποίες συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους. Οι συµβάσεις αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, από 1.1.2011. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων, µεταφέρεται µε την ανωτέρω απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του.»

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ υπάρχει ΜΟΝΟ σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ της Επιχείρησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΚΥΑ οικ. 16445/530/09.09.2011
  Τροποποίηση - συμπλήρωση των 200064/15-03-2007 (ΦΕΚ 430/Β' 28-03-2007) και 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β'19-10-2010) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

  Είναι δυνατή η συνέχιση, των υλοποιούμενων με τις 200064/15-03-07 και 20537/752/18-10-2010 κοινές υπουργικές αποφάσεις προγραμμάτων επιχορήγησης στα οποία έχουν υπαχθεί για απασχόληση ΑμεΑ επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και οι οποίες συγχωνεύθηκαν ή λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση, σε κάθε έναν εξυπηρετούμενο δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν ή σε κοινωφελή επιχείρηση του δήμου ή στην περιφέρεια ή στην επιχείρηση αυτής που αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης που λύεται. Τα άτομα με αναπηρία που θα μεταφερθούν στους δήμους ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται σε αυτούς ή στις περιφέρειες θα απασχοληθούν σε υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες άπτονται δημόσιας εξουσίας και όχι σε οικονομικές δραστηριότητές τους.
  Οι ανωτέρω φορείς και επιχειρήσεις, οι οποίοι θα συνεχίσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, θα επιχορηγηθούν από την ημερομηνία μεταφοράς των εργαζομένων και για το υπολειπόμενο διάστημα, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού επιχορηγούμενου διαστήματος (36 μήνες).
  Οι υφιστάμενες στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους δεσμεύσεις, σχετικά με την οφειλόμενη σε απόλυση μείωση των θέσεων εργασίας, ισχύουν μόνο για το επιχορηγούμενο προσωπικό, το οποίο σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (όπως ισχύει) μεταφέρεται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος στους προβλεπόμενους ανωτέρω φορείς και επιχειρήσεις.
  Εκ της ανωτέρω τροποποίησης δεν προκαλείται αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις. Λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων εξειδικεύονται περαιτέρω με εγκυκλίους του ΟΑΕΔ.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑμεΑ υπάρχει ΜΟΝΟ σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ της Επιχείρησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτείται από το δήμο, εφόσον:
  1) παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συσταθεί,
  2) έχει ληφθεί σχετική απόφαση του δημοτικού (ή κοινοτικού) συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,
  3) η επιχείρηση έχει εκπονήσει διετές πρόγραμμα δράσης (παρεχόμενες υπηρεσίες, δαπάνη αυτών, ειδικότεροι όροι, κλπ).
  Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας δηλαδή συνάπτει με την Επιχείρηση σύμβαση χρηματοδότησης βάσει του εγκεκριμένου διετούς προγράμματος δράσης της και με τον τρόπο αυτό γίνεται η επιχορήγησή της από το Δήμο, πράγμα που σημαίνει χωρίς εγκεκριμένο διετές ο Δήμος δεν μπορεί να τη χρηματοδοτήσει.
  Όσον αφορά δε τις προγραμματικές συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
  1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού.

  Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση.
  β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων, "Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.)", συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων.
  4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.
  5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος, το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης» και το δυνάμενο να επιβληθεί, κατά τις σχετικές διατάξεις, τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».
  Κατά συνέπεια, οι δημοτικές επιχειρήσεις συνάπτουν έμμεσα προγραμματικές συμβάσεις, δηλαδή απαιτούνται άλλοι δύο συμβαλλόμενοι (π.χ. Δήμος και Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού).
  Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και ό,τι καλύτερο για το μέλλον της Επιχείρησης, των συναδέλφων μου, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Όπως δείχνει και η πρόταση, η επιχείρηση μπορεί να έχει μέλλον.
  Αρκεί να διαβάζουμε σωστά τους νόμους, και κυρίως να αντιλαμβανόμαστε σωστά τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε.
  Χωρίς εγωισμό και υπερφίαλες βεβαιότητες.
  Πάμε λοιπόν αγαπητή κυρία Ψαρρού.
  Όπως ακριβώς το γράφεις, η δυνατότητα μεταφοράς των προγραμμάτων υπάρχει μόνο σε περίπτωση λύσης της Επιχείρησης.
  Τίνος είναι τα προγράμματα;
  Δεν είναι των επιχειρήσεων που λύθηκαν;
  Αυτονόητα τα πήρε η ΔΗΚΕΠΑ, αλλά όχι και αυτοδίκαια.
  Μπορεί να τα αρνηθεί και κατ’ αυτόν τον τρόπο τα προγράμματα μπορεί να γίνουν αποδεκτά από τον Δήμο. Φυσικά χρειάζεται μια διαδικασία αλλά αυτή είναι αναγκαία, ελπίζω όχι και χρονοβόρα.
  Πάντως δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της πρότασης.
  Στο τελευταίο θέμα σου, φυσικά υπάρχει η δυνατότητα διμερών συμβάσεων, αλλά κι αν δεν υπήρχε και απαιτούνταν τριμερείς, πάλι μπορεί ο δήμος να βάλει δικό του νομικό πρόσωπο ως τρίτο.
  Παρά την γραφειοκρατία, αυτή η λύση μπορεί να εφαρμοστεί και είναι βιώσιμη.
  Θα έλεγα, χωρίς το συνεχές άγχος της εξεύρεσης της μισθοδοσίας, η επιχείρηση μπορεί να αφιερωθεί στον πραγματικό ρόλο της, την εκτέλεση δράσεων και την εξεύρεση προγραμμάτων.
  Το διετές, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω και εγώ, είναι απολύτως αναγκαίο.
  Αλλά δεν έχει σχέση με την προτεινόμενη λύση. Δεν επηρεάζει σε τίποτα την μεταφορά του προσωπικού και την σύναψη των διμερών συμβάσεων. Άμεση συνέπεια της μη ύπαρξης του είναι η απαγόρευση χρηματοδότης της επιχείρησης από τον δήμο. Οι συμβάσεις όπως ξέρεις δεν είναι χρηματοδότηση.
  Τέλος, σε ευχαριστώ για τις ευχές επιτυχίας.
  Να θυμάσαι ότι πάντα πριν την επιτυχία χρειάζεται προγραμματική σκέψη, αλλιώς η επιτυχία είναι τζόγος, μια που οι πακτωλοί χρημάτων τέλειωσαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τελικα γινεται κουβεντα για την κουβεντα.
  Δεν υπαρχει κανενας λογος λυσης της επιχειρησης για να γινει μεταφορα προσωπικου στο δήμο.
  Οσοι ειναι εκει το επελεξαν και εχουν εισπραξει απιστευτα ποσα ασπρα και μαυρα.
  Γιατι ο δημος να φορτωθει με τοση σαβουρα;
  Η εταιρεια μπορει με χρηστη διαχείρηση να βρει το δρόμο της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΟΙ ΒΙΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΤΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή